Τεχνικά

Βαλβίδες EGR. Χρήσιμες πληροφορίες

Εκτύπωση σελίδας

Συχνά λαμβάνουμε παράπονα σχετικά με τις βαλβίδες EGR. Τα πιο συχνά προβλήματα είναι τα εξής:

  • Kενά στην απόδοση του κινητήρα κατά την επιτάχυνση
  • Kαπνός στην εξάτμιση
  • Mηχανικό μπλοκάρισμα της βαλβίδας μετά από λίγες ημέρες λειτουργίας

Στην πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων, η αιτία του προβλήματος δεν βρίσκεται στην βαλβίδα EGR, αλλά σε άλλα εξαρτήματα του συστήματος ανακύκλωσης καυσαερίων ή στο σύστημα εισαγωγής αέρα του κινητήρα. Τα κενά στην απόδοση του κινητήρα, για παράδειγμα, συμβαίνουν όταν η βαλβίδα EGR δεν έχει κλείσει τελείως. Η δυσκολία στο κλείσιμο της βαλβίδας οφείλεται σε επικαθίσεις στα τοιχώματα και στην έδρα της βαλβίδας, οι οποίες και εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση της βαλβίδας και στο σωστό κλείσιμό της. Οι επικαθίσεις αυτές δεν είναι πρόβλημα το οποίο οφείλεται στην ίδια την βαλβίδα, αλλά σε υπολείμματα άνθρακα. Όταν άλλα εξαρτήματα του κινητήρα δεν λειτουργών σωστά, τα καυσαέρια επιβαρύνονται με άκαυστα υπολείμματα τα οποία δημιουργούν επικαθίσεις στην βαλβίδα.

Η ύπαρξη καπνού στην εξάτμιση επίσης δεν οφείλεται στην βαλβίδα EGR, αλλά πάντα οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Συνήθως η ελαττωματική λειτουργία εξαρτημάτων του κινητήρα οδηγεί την στοιχειομετρική σύσταση του καύσιμου μείγματος εκτός ορίων. Η βαλβίδα EGR θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο στην περίπτωση που δεν άνοιγε ή έκλεινε σωστά

Μπλοκαρισμένη βαλβίδα EGR στην ανοικτή θέση μπορεί να προκαλέσει κενά στην απόδοση του κινητήρα ή και περιορισμό στην απόδοσή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό οφείλεται στο μηχανικό μπλοκάρισμα του στελέχους της βαλβίδας.

Κατά την αντικατάσταση της βαλβίδας, θα ήταν καλό να γίνει καθαρισμός και διάγνωση. Δεν συνιστάται η εκτέλεση των εργασιών χωρίς την ανάμειξη εξειδικευμένου προσωπικού.

Μετά την εξαγωγή μίας βαλβίδας EGR που θεωρείται προβληματική, ελέγξτε την κατάσταση του χυτού μέρους καθώς και της ηλεκτροβαλβίδας. Αν είναι καλυμμένα από επικαθίσεις άνθρακα σε υπερβολικό βαθμό, είναι πολύ πιθανό το πρόβλημα να μην λυθεί με την αντικατάσταση της βαλβίδα. Ελέγξτε την σωστή λειτουργία του αισθητήρα λάμδα, των μπεκ και του συστήματος εισαγωγής αέρα. – Κατά την αντικατάσταση της βαλβίδας EGR με μία καινούργια, συνιστάται να γίνει σχολαστικός καθαρισμός του κυκλώματος ανακύκλωσης καυσαερίων και από τις δύο κατευθύνσεις, εισαγωγής των καυσαερίων προς την βαλβίδα και εξαγωγής. Διαφορετικά, υπολείμματα καύσης μπορεί να παραμείνουν στο κύκλωμα και να προκαλέσουν εκ νέου μπλοκάρισμα της βαλβίδας.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιστροφή στη κορυφή της σελίδας