Τεχνικά

Αντλία Δοχείου Υγρού Πλύσης Παρμπρίζ

Πρόκειται για μία μικρή ηλεκτρική αντλία, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη συνήθως στο δοχείο του υγρού πλύσης και όταν ενεργοποιείται από τον οδηγό, αντλεί το υγρό καθαρισμού προς τους ψεκαστήρες καθαρισμού του παρμπρίζ.

Ως ηλεκτρικό εξάρτημα μπορεί να παρουσιάσει βλάβη και να χρειαστεί αντικατάσταση. Πριν την αντικατάσταση βεβαιωθείτε πως:

  • Η ασφάλεια της αντλίας δεν έχει καεί
  • Οι σωληνώσεις του υγρού πλύσης δεν έχουν τσακίσει ή κοπεί
  • Οι ψεκαστήρες δεν έχουν φράξει.

Βαλβίδα Αναθυμιάσεων

Κατά τη λειτουργία του κινητήρα, μια ποσότητα μείγματος αέρος – καυσίμου διαρρέει από τα ελατήρια των εμβόλων στον στροφαλοθάλαμο και, σε συνδυασμό με τις αναθυμιάσεις του λιπαντικού, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη εσωτερική πίεση. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ενδεχόμενο, οι αναθυμιάσεις διοχετεύονται στην πολλαπλή εισαγωγής και ανακυκλώνονται με την καύση τους από τον κινητήρα. H διαδικασία ελέγχεται από το σύστημα θετικού εξαερισμού του στροφαλοθαλάμου (Positive Crankcase Ventilation), το οποίο αποτελείται από τη βαλβίδα αναθυμιάσεων, τον διαχωριστή λαδιού και τις σωληνώσεις.

Η βαλβίδα αναθυμιάσεων βρίσκεται συνήθως τοποθετημένη στο καπάκι των βαλβίδων και λειτουργεί με υποπίεση. Είναι ανεπίστροφη, ώστε να αποτρέπεται η αντίθετη ροή των αναθυμιάσεων προς τον στροφαλοθάλαμο στην περίπτωση που η πίεση στην πολλαπλή εισαγωγής είναι μεγαλύτερη από αυτήν του στροφαλοθαλάμου. Μια προβληματική βαλβίδα μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στο ρελαντί, μειωμένη απόδοση του κινητήρα και ήχο σφυρίγματος από την εισαγωγή.

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσαερίων

Αισθητήρες θερμοκρασίας καυσαερίων χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως για την διαχείριση του κινητήρα, τόσο σε κινητήρες βενζίνης όσο και πετρελαίου. Συστήματα όπως αυτό της επιλεκτικής αναγωγής των καυσαερίων (SelectivecatalyticreductionSCR), της υπερπλήρωσης, της ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR) και των φίλτρων αιθάλης (DPF), χρησιμοποιούν τους αισθητήρες θερμοκρασίας, οι οποίοι λειτουργούν και σε υψηλές θερμοκρασίες, της τάξης των 900°C, αναλόγως πάντα του κινητήρα. Περισσότερα »

Βοηθητική Αντλία Νερού (Ψυκτικού)

Η Βοηθητική Αντλία Νερού είναι ιδανική για τη συνεχή θέρμανση της καμπίνας των επιβατών, όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται και η μηχανική αντλία νερού δεν λειτουργεί. Αυτό αφορά κυρίως αυτοκίνητα τα οποία αποσυμπλέκουν τη μηχανική αντλία στο ρελαντί ή τα οχήματα με σύστημα start-stop τα οποία σβήνουν τον κινητήρα όταν το όχημα ακινητοποιηθεί.

Η Βοηθητική Αντλία Νερού είναι ηλεκτρική ώστε να μπορεί να λειτουργεί και με τον κινητήρα σβηστό, διατηρώντας τη ροή του ψυκτικού προς τον εναλλάκτη θερμότητας της καμπίνας.

Χρησιμοποιείται επίσης ώστε να προσφέρει επιπλέον ψύξη στον κινητήρα εξασφαλίζοντας συνεχή ροή του ψυκτικού υγρού, όταν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα.

Αντλία Δευτερεύοντος Αέρα

Στους κινητήρες με ανάφλεξη από σπινθηριστή, οι περισσότεροι ρύποι προκύπτουν κατά την ψυχρή εκκίνηση. Αυτό συμβαίνει καθώς απαιτείται πλούσιο μείγμα (λ<1) για την εκκίνηση ενός ψυχρού κινητήρα. Έως ότου να φτάσουν ο κινητήρας και ο καταλύτης στην θερμοκρασία λειτουργίας τους, μεγάλη ποσότητα μονοξειδίου του άνθρακα και άκαυστοι υδρογονάνθρακες εκλύονται από το σύστημα εξαγωγής στην ατμόσφαιρα.
Για την μείωση των βλαβερών αυτών ρύπων, εγχέεται ατμοσφαιρικός αέρας στο εσωτερικό της πολλαπλής εξαγωγής, ο οποίος προκαλεί την οξείδωση των καυσαερίων ρύπων και τους μετατρέπει σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Περισσότερα »

Πως αναγνωρίζουμε τον τύπο ενός στροβιλοσυμπιεστή

Όλοι οι στροβιλοσυμπιεστές έχουν έναν κωδικό, αριθμητικό ή αλφαριθμητικό, τυπωμένο σε μία μεταλλική ετικέτα ή «χτυπημένο» στο σώμα του συμπιεστή.

Ο κωδικός του τούρμπο (κόκκινο πλαίσιο στις φωτογραφίες) είναι αυτό που χρειάζεται για την σωστή αναγνώριση. Διαφορετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός του κατασκευαστή (oem). Περισσότερα »

Βαλβίδα EGR 88117

Από τις παρακάτω πληροφορίες του τμήματος τεχνικής υποστήριξης της FIAT, μπορούμε να δούμε ότι το σπάσιμο της κεφαλής της βαλβίδας EGR δεν προκαλείται από κατασκευαστικό πρόβλημα της ίδιας (κακής ποιότητας ή ανεπαρκής συγκόλληση της ράβδου στην κεφαλή). Το σπάσιμο της βαλβίδας προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες που δεν έχουν κάποια σχέση με την ποιότητα του προϊόντος μας. Περισσότερα »