Τεχνικά

Βαλβίδες EGR. Χρήσιμες πληροφορίες

Συχνά λαμβάνουμε παράπονα σχετικά με τις βαλβίδες EGR. Τα πιο συχνά προβλήματα είναι τα εξής:

  • Kενά στην απόδοση του κινητήρα κατά την επιτάχυνση
  • Kαπνός στην εξάτμιση
  • Mηχανικό μπλοκάρισμα της βαλβίδας μετά από λίγες ημέρες λειτουργίας

Περισσότερα »

Βαλβίδα Αναθυμιάσεων

Κατά τη λειτουργία του κινητήρα, μια ποσότητα μείγματος αέρος – καυσίμου διαρρέει από τα ελατήρια των εμβόλων στον στροφαλοθάλαμο και, σε συνδυασμό με τις αναθυμιάσεις του λιπαντικού, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη εσωτερική πίεση. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ενδεχόμενο, οι αναθυμιάσεις διοχετεύονται στην πολλαπλή εισαγωγής και ανακυκλώνονται με την καύση τους από τον κινητήρα. H διαδικασία ελέγχεται από το σύστημα θετικού εξαερισμού του στροφαλοθαλάμου (Positive Crankcase Ventilation), το οποίο αποτελείται από τη βαλβίδα αναθυμιάσεων, τον διαχωριστή λαδιού και τις σωληνώσεις.

Η βαλβίδα αναθυμιάσεων βρίσκεται συνήθως τοποθετημένη στο καπάκι των βαλβίδων και λειτουργεί με υποπίεση. Είναι ανεπίστροφη, ώστε να αποτρέπεται η αντίθετη ροή των αναθυμιάσεων προς τον στροφαλοθάλαμο στην περίπτωση που η πίεση στην πολλαπλή εισαγωγής είναι μεγαλύτερη από αυτήν του στροφαλοθαλάμου. Μια προβληματική βαλβίδα μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στο ρελαντί, μειωμένη απόδοση του κινητήρα και ήχο σφυρίγματος από την εισαγωγή.

Αντλία Δευτερεύοντος Αέρα

Στους κινητήρες με ανάφλεξη από σπινθηριστή, οι περισσότεροι ρύποι προκύπτουν κατά την ψυχρή εκκίνηση. Αυτό συμβαίνει καθώς απαιτείται πλούσιο μείγμα (λ<1) για την εκκίνηση ενός ψυχρού κινητήρα. Έως ότου να φτάσουν ο κινητήρας και ο καταλύτης στην θερμοκρασία λειτουργίας τους, μεγάλη ποσότητα μονοξειδίου του άνθρακα και άκαυστοι υδρογονάνθρακες εκλύονται από το σύστημα εξαγωγής στην ατμόσφαιρα.
Για την μείωση των βλαβερών αυτών ρύπων, εγχέεται ατμοσφαιρικός αέρας στο εσωτερικό της πολλαπλής εξαγωγής, ο οποίος προκαλεί την οξείδωση των καυσαερίων ρύπων και τους μετατρέπει σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Περισσότερα »

Βαλβίδα EGR 88117

Από τις παρακάτω πληροφορίες του τμήματος τεχνικής υποστήριξης της FIAT, μπορούμε να δούμε ότι το σπάσιμο της κεφαλής της βαλβίδας EGR δεν προκαλείται από κατασκευαστικό πρόβλημα της ίδιας (κακής ποιότητας ή ανεπαρκής συγκόλληση της ράβδου στην κεφαλή). Το σπάσιμο της βαλβίδας προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες που δεν έχουν κάποια σχέση με την ποιότητα του προϊόντος μας. Περισσότερα »

Βαλβίδες EGR 7518064-7518065

Η βαλβίδα EGR 7518064, όπως και η 7518065 ανήκουν στην κατηγορία των πνευματικών βαλβίδων παλαιότερης γενιάς. Τοποθετούνται σε συστήματα ανακύκλωσης καυσαερίων τα οποία διαθέτουν ηλεκτροβαλβίδες ελέγχου (δείτε παρακάτω το σχετικό σχέδιο). Υπό τις σωστές συνθήκες, για την ενεργοποίηση του συστήματος ανακύκλωσης καυσαερίων EGR, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου στέλνει υποπίεση στην βαλβίδα EGR και την ενεργοποιεί . Περισσότερα »

Βαλβίδα EGR 88064

Τεχνικές πληροφορίες για την σωστή τοποθέτηση της : 88064.

Θα ήταν σκόπιμο να αφαιρεθεί το κάλυμμα αλουμινίου και να καθαριστεί επιμελώς. Έπειτα μετρήστε την απόσταση μεταξύ της βάσης στην οποία θα τοποθετηθεί η καινούργια βαλβίδα EGR και τις έδρας στην οποία η κεφαλή της βαλβίδας κλείνει, φράσσοντας την δίοδο των καυσαερίων. Περισσότερα »