Τεχνικά

Πεταλούδα Εισαγωγής 88136

Συχνά λαμβάνουμε παράπονα σχετικά με τον συγκεκριμένο κωδικό βαλβίδας. Τα πιο συνηθισμένα παράπονα είναι τα εξής:

 • Ο κινητήρας μπαίνει σε λειτουργία ασφαλείας (safe mode)
 • Λάθος λειτουργία της πεταλούδας
 • Σφάλμα με κωδικό P0638 “έλεγχος πεταλούδας – ανοιχτό κύκλωμα”

Τα παραπάνω προβλήματα δεν μπορούν να αποδοθούν σε κατασκευαστικό ελάττωμα της πεταλούδας, η οποία είναι κατασκευασμένη ακολουθώντας τις προδιαγραφές του εργοστασιακού προϊόντος (ΟΕΜ).

Εάν αντιμετωπίζετε τα παραπάνω προβλήματα, είναι σκόπιμο να εκτελέσετε τις εξής δοκιμές: Περισσότερα »

Πεταλούδα Εισαγωγής 7518136

Συχνά λαμβάνουμε παράπονα σχετικά με τον συγκεκριμένο κωδικό βαλβίδας. Τα πιο συνηθισμένα παράπονα είναι τα εξής:

 • Ο κινητήρας μπαίνει σε λειτουργία ασφαλείας (safe mode)
 • Λάθος λειτουργία της πεταλούδας
 • Σφάλμα με κωδικό P0638 “έλεγχος πεταλούδας – ανοιχτό κύκλωμα”

Τα παραπάνω προβλήματα δεν μπορούν να αποδοθούν σε κατασκευαστικό ελάττωμα της πεταλούδας, η οποία είναι κατασκευασμένη ακολουθώντας τις προδιαγραφές του εργοστασιακού προϊόντος (ΟΕΜ). Περισσότερα »

Υψηλής Πίεσης Αντλία Καυσίμου

Η αντλία υψηλής πίεσης (ή αντλία έγχυσης) είναι ένα μηχανικό εξάρτημα του συστήματος injection, η οποία παραλαμβάνει το καύσιμο από το κύκλωμα παροχής και το θέτει υπό πίεση πριν αυτό εισέλθει στον αυλό των μπεκ.

Γιατί μία αντλία έγχυσης συμπιέζει το καύσιμο; Η βενζίνη ή το πετρέλαιο δεν μπορούν απλά να φτάσουν τον θάλαμο καύσης μέσω της βαρύτητας. Στην πραγματικότητα τα μπεκ είναι σχεδιασμένα ώστε να δημιουργούν εκνέφωμα και όχι απλά να ψεκάζουν το καύσιμο, κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι το καύσιμο τέθηκε σε πίεση. Αυτό γίνεται ώστε να επιτυγχάνεται μια πολύ πιο ακριβής και πλήρης έγχυση του καυσίμου. Όσο υψηλότερη είναι η πίεση ψεκασμού, τόσο πιο εύκολο είναι να έχουμε ακριβείς και διαδοχικούς ψεκασμούς (για να μην αναφέρουμε τους προ-ψεκασμούς και τους μετα-ψεκασμούς). Περισσότερα »

Οδηγίες Τοποθέτησης Μπεκ Ψεκασμού LPG

Πριν αντικαταστήσετε τα μπεκ ψεκασμού σας προτείνουμε να ελέγξετε ή να αντικαταστήσετε και τα παρακάτω εξαρτήματα:

 • ΦΙΛΤΡΟ LPG / CNG (αν είναι βρώμικο ή μπλοκαρισμένο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μπεκ ψεκασμού) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ
 • ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ (αν προκαλούν διαρροή ρεύματος, δεν θα έχουμε σωστή ανάφλεξη)
 • ΜΠΟΥΖΙ (ένα φθαρμένο μπουζί δεν μας εξασφαλίζει σωστή ανάφλεξη) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ
 • ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) LPG / CNG (η θερμότητα, ο χρόνος και τα λάδια προκαλούν ανεπανόρθωτη ζημιά στα σωληνάκια του αερίου με αποτέλεσμα την δημιουργία σχισμών από τις οποίες διαρρέει αέριο, κάτι το οποίο είναι και επικίνδυνο)
 • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ελέγξτε για οξείδωση ή βρωμιά, για να βελτιώσετε την κατάστασή τους ρίξτε αντισκουριακό και καθαρίστε τις συνδέσεις)
 • ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΝΕΥΜΟΝΑ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟ (συσσωρεύει βρωμιά και λάδια) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Περισσότερα »

Αντλίες Καυσίμου 7507124 & 7507008

Οι παραπάνω αντλίες καυσίμου τοποθετούνται στα LandRover Discovery TD5

Σε περίπτωση θορυβώδους λειτουργίας της αντλίας πρέπει πρώτα να ελέγξετε τις ενώσεις των σωλήνων τροφοδοσίας και επιστροφής καυσίμου. Αν δεν είναι σωστά συνδεδεμένες, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως παραγωγή θορύβου και πτώση πίεσης. Περισσότερα »

Αντλία Καυσίμου 76599

Η ηλεκτρική αντλία καυσίμου 76599 (σχέδιο 1) τοποθετείται σε BMW και LAND ROVER. Συχνά παρατηρείται μετά την αντικατάσταση της αντλίας, θόρυβος κατά την λειτουργία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε, είναι πως ο θόρυβος οφείλεται πάντα σε ηλεκτρική αντλία η οποία λειτουργεί σε λάθος συνθήκες και βρίσκεται υπό μεγάλη καταπόνηση.Αν παρουσιαστεί θόρυβος, θα πρέπει να κάνετε τους παρακάτω ελέγχους:

Οι εσωτερικές σωληνώσεις στη δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι ελεύθερες από εμπόδια. Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχει βοηθητική αντλία εντός του ρεζερβουάρ, πρέπει να βεβαιωθείτε πως λειτουργεί κανονικά.

Στις εξωτερικές σωληνώσεις, ελέγξτε αν είναι καθαρός ο σύνδεσμος 5 δρόμων (σχέδιο2) και αν οι σωληνώσεις καυσίμου είναι σωστά συνδεδεμένες (όπως υποδεικνύει ο κατασκευαστής).

Ελέγξτε στην αντλία υψηλής πίεσης (CommonRail) τη βαλβίδα υπερχείλισης (Overflow Valve) για τη σωστή της λειτουργία και για τυχόν μπλοκάρισμα από επικαθίσεις. Επίσης, βεβαιωθείτε πως το φίλτρο της αντλίας υψηλής, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του καυσίμου σε αυτήν, είναι καθαρό και επιτρέπει τη σωστή ροή. Σε περίπτωση που το φίλτρο ή η βαλβίδα είναι μπλοκαρισμένα, η πίεση στο κύκλωμα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Βεβαιωθείτε πως η αντλία είναι σωστά στερεωμένη στο σασί και δεν δημιουργούνται δονήσεις από την λειτουργία της. Τυχόν δονήσεις εξαιτίας χαλαρής εφαρμογής της αντλίας μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο λόγω συντονισμού, ο οποίος εσφαλμένα μπορεί να αποδοθεί στην ηλεκτρική αντλία.

Σωστή Τοποθέτηση Αντλίας Καυσίμου σε σειρά.

 

Όταν πρόκειται να εγκαταστήσουμε μία αντλία καυσίμου σε σειρά, για πρώτη φορά και όχι ως αντικατάσταση μίας παλιάς ελαττωματικής αντλίας, ήδη εγκατεστημένης στην σωστή θέση, πρέπει πάντα να τοποθετούμε την αντλία σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το ντεπόζιτο καυσίμου, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχέδιο. Περισσότερα »